10. 4. 2012

9 Pramenů - název pro naše společné bydlení

O velikonočním víkendu jsme společně s Pavlem dále pokračovali na stavbě záchodku. Pravé aprílové počasí nám přineslo celé spektrum zážitků od silného větru, sněhu až po déšť. I proto se stavba protáhla a nezvládli jsme ji podle původního plánu dokončit. Stihli jsme obít všechny stěny a strop odkory z kulatin, vykopat jámu a záchodek ukotvit do země, aby při silném větru nedošlo k vyvrácení. Chybí nám pokrýt střechu drny a vyrobit dveře, což je práce na dalšího půl dne.


Jak vznikl název 9 Pramenů

Hlavní bod víkendu ale přišel až v sobotu večer, kdy jsme společně s Pavlem, Zuzkou, Viktorem a Silvou Šabackými zasedli na brainstorming, jehož úkolem bylo najít trefný název našeho společného bydlení. Nakonec to šlo výrazně rychleji, než jsme počítali. Vizionář Pavol nádherně uchopil probírané myšlenky a tak vznikl název 9 Pramenů, který byl v podstatě okamžitě jednohlasně přijat. :)

Proč právě 9 Pramenů?

Je to snadnější, než se může zdát. Z čistě materiálního pohledu se na pozemcích bude brzy kopat studna, kde se podle proutkaře protíná 9 silných pramenů vody. Poetičtěji pojato to ovšem vyjadřuje 9+X oblastí lidského života, které je nutné zohledňovat pro skutečný Trvale udržitelný život naší současné civilizace. Prameny jsou jakési symboly existence života, aby se každý z nás stal pramenem nejen sám sobě, ale také pro své okolí. Příkladem takových 9 pramenů mohou být například:

 1. Práce 
 2. Vzdělávání 
 3. Zdraví 
 4. Bydlení 
 5. Jídlo 
 6. Rodina 
 7. Přátelé 
 8. Láska 
 9. Finance 
K tomu lze ovšem přidat celou řadu dalších pramenů:
 • Zdravé oblečení/textil 
 • Umění 
 • Víra (individuální) 
 • Životní prostředí 
 • další... 

A proto těch 9 pramenů není a nebude nikdy konečných. Posláním našeho cohousingu 9 Pramenů je postupně začít ukazovat, jak jednotlivé prameny zapojit do osobního, rodinného, pracovního, společenského, ekologického či jiného života. 


Plány na následující týdny
 • dokončení stavby suchého záchodku (zelená střecha a dveře)
 • první saunování :)
 • vykopání starého stromu
 • zaměřování domu na vybagrovaném pozemku, zaměřování ČOV, kořenové čističky a jezírka
 • odstranění staré krytiny ze střechy Vladimíra a Petry
 • jarní výsadba keřů, stromů, bylin a zeleniny
 • instalace nové krytiny na střeše Petry a Vladimíra
 • pořezání kulatiny na hranoly a desky mobilním katrem na stavbu domu Moniky a Michala

Žádné komentáře:

Okomentovat