21. 1. 2013

Stavební deník 7 a cohousing v zimě

Stavební práce na domě pokračují i přes přívaly sněhu. Jedinou výjimku tvoří dny, kdy prší a dochází k namrzání jako tomu bylo právě dnes. Pro takové počasí máme však připravené práce, které se stejně musí provádět v dílně, takže nedochází k žádným prodlevám. Minulý týden se nám také podařilo pořídit několik pěkných fotografií pozemků cohousingu v zimě.

3. 1. 2013

První brainstorming pro návrh společných prostor cohousingu

V předposlední den roku 2012  proběhlo další setkání členů a příznivců cohousingu, celkově se nás sešlo 11. Mimo přátelského posezení a povídání bylo hlavním tématem začít společně definovat, jaké má každý z nás očekávání od společných prostor a využití téměř 4 hektarů pole. Postupně by z toho měly vzniknout konkrétní akce a výsledky.

Nejdříve jsme si společné prostory cohousingu prošli. Přece jenom čerstvý pocit z konkrétního místa je zásadní pro navození správné atmosféry. I přes trošku silnější západní vítr to byla příjemná dopolední procházka. V průběhu dne pak proběhl několika hodinový brainstorming, ze kterého vyšly níže uvedené představy o využití jednotlivých prostor. Společně s naším slovenským kamarádem - velkým specialistou na zemědělství a permakulturu Radovanem Škúcim jsme také promysleli základní využití zemědělské půdy a výsadbové plány pro první část pozemků o rozloze cca 0,7 hektaru. Převážně se jedná o pozemky kolem silnice, kde vysázíme nižší stromy a lísky. Vzhledem ke svažitému pozemku chceme  v těchto nejvyšších místech zajistit, že nebudou stromy časem vrhat dlouhé stíny, jenž by bránily sluníčku v pěstování na níže položených místech.