9. 1. 2014

Inženýrské sítě za polovinu: stavba vodovodního řádu

V srpnu 2013 jsme zrealizovali pro potřeby cohousingu vodovodní řád. Celková délka řádu byla úctyhodných 450 metrů. Cena ve výběrovém řízení od 5 stavebních firem na klíč včetně veškeré dokumentace a stavebních povolení byla s DPH v rozmezí 620 - 740 000 Kč. My jsme to zvládli celkově za 370 000 Kč s DPH + 350 hodin naší společné svépomocné práce. Jak ušetřit polovinu nákladů při výstavbě vodovodního řádu a přitom spravedlivě odměnit všechny svépomocné přispěvatele, si popíšeme v tomto článku. Nebo byste se nechtěli dozvědět, jak vydělat za hodinu své práce 770 Kč čistého?


Vodovodní řád jako jediné řešení pro dostatek vody?

Původně jsme si mysleli, že si vystačíme s několika studnami. Po zkušenosti s naší 11 metrů hlubokou kopanou studnou, jenž má aktuální přítok přibližně 50-100 litrů denně, jsme od toho ale rychle upustili. Přece jenom se momentálně jeví vodovodní řád jako to nejjistější řešení. Do budoucna však stále plánujeme maximálně omezit závislost na vnějších zdrojích. Proto počítáme s vrtanou studnou do hloubky 50 - 100 metrů. V této hloubce by měla být již taková vydatnost, že poskytne dostatek vody pro všechny obyvatele cohousingu a současně bude dostačovat i pro automatizované zavlažování hektarové bio zahrádky. :)


Proč stavební firma

Na začátku byla naše představa zrealizovat si kompletně celou výstavbu vodovodního řádu svépomocí pouze za asistence nějakého běžného vodaře. Z této představy jsme však brzy vystřízlivěli. Stavební zákon přikazuje pověřit realizací vodovodního řádu stavební firmu, která k tomu má potřebná oprávnění. Navíc je kolaudace a pronájem do provozu místním Vodovodům a kanalizacím spojeno s velkým počtem požadavků (tlaková zkouška, proměření vodícího drátu, speciální rozbory vody, všechny použité materiály musí být certifikované a schválené místními Vodovody, apod.). Proto jsme od plné svépomocné práce rychle ustoupili. A dobře jsme udělali, když jsme to pak při realizaci viděli. Bylo tam takové množství detailů, že bychom jistě něco udělali špatně a mohly by snadno vzniknout více náklady přesahující cenu od stavební firmy.

Nakonec se nám podařilo vše zrealizovat za 370 000 Kč + 350 hodin svépomocné práce

Struktura celkové realizační ceny a svépomocné práce byla tato:
 • Realizační cena
  • Práce stavební firmy - 250 000 Kč
  • Ostatní práce bez stavební firmy - 70 000 Kč
  • Dokumentace a stavební povolení - 50 000 Kč
 • Svépomocné práce
  • 180 hodin výkopové a zásypové práce
  • 60 hodin vyřizování stavebního povolení + kolaudace
  • 30 hodin výběrové řízení na realizační firmu
  • 80 hodin projektové řízení a koordinace stavby mimo stavební firmu


Výběr stavební firmy

Pro realizaci vodovodního řádu jsme oslovili všechny stavební firmy v okruhu 20 km, které měly reference od místních Vodovodů a kanalizací a byly tedy způsobilé pro podobnou stavbu. Vzdálenější firmy nepřicházely v úvahu a to z důvodu cestovních nákladů. Svou nabídku nám nakonec zaslalo pět firem. Dvě nabídky se pohybovaly v rozmezí 550 - 570 000 Kč a 3 v rozmezí 650 - 670 000 Kč. Kupodivu nebylo nic mezi. Struktura ceny byla taková, že více než polovinu dělaly výkopové práce (o nich si více povíme v další části). Čtvrtina byl nákup materiálů (potrubí, šoupáky, spojky, kalníky, vzdušníky, atd.) a poslední část byla samotná práce za realizaci.

Jednotlivé firmy jsme začali oslovovat od nejnižší nabídky. Naší hlavní podmínkou bylo, že si chceme co nejvíce činností zrealizovat svépomocně a oni ať dělají jen to, co nezvládneme my. První firma nás ihned odmítla - oni prý vše realizují výhradně sami a nechtějí, aby se jim na staveništi do toho kdokoliv pletl. Při zpětném pohledu se ani nedivím. Měli by z naší zakázky čistý zisk minimálně 200 000 Kč. 

Druhá firma v pořadí ovšem s naší podmínkou souhlasila. Navíc majitel byl natolik solidní, že i přes občasné ironické poznámky směrem k naší (ne)kvalifikaci, nám ve všem poradil. A co jsme skutečně mohli zvládnout sami, to nám také bez diskusí přenechal. V několika činnostech jako natažení vodiče a jeho proměření jsme to nakonec raději nechali na nich, než abychom si způsobili později potíže. Celková spolupráce s touto firmou byla tak na 1 mínus (mínus za tu zbytečnou ironii :), takže si jistě zaslouží naše reference - jednalo se o firmu Q-VAT. Tedy potřebujete-li realizační firmu v okolí Nového Jičína, neváhejte se na ně obrátit.

Pokud bychom nechali celou realizaci na této stavební firmě, tak by nás celková cena vyšla na 570 000 Kč + 70 000 Kč za inženýrskou a projekční činnost. Celkem 640 000 Kč s DPH.


Průběh stavby

Vlastní realizace začala několik týdnů po získání stavebního povolení. Nejdříve jsme museli provést vytyčení trasy a domluvit výkopové práce. Realizační firma si objednala potřebný materiál. Ihned po dodání materiálů se začalo s realizací. Vlastní trasa pro položení vodovodního řádu se skládala ze 2 částí:
 • Nad cestou - trasu křižovalo asi 10 různých inženýrských sítí (kanalizace, plyn, telefonní kabely, elektřina, vodovodní přípojky). Veškeré výkopy i zásypy se tak musely provádět ručně. Navíc jsme šli po pozemku obce, kde jsme museli provést i zhutnění, abychom spotřebovali veškerou vykopanou zeminu a ta později nedělala v pozemku díry.
 • Pod cestou - až na jeden dvoumetrový úsek s optickým kabelem, který se musel kopat ručně, se vše kopalo i zasypávalo mini bagrem. Vzhledem k tomu, že zde trasa vodovodní řádu jde po louce, nemuselo se provádět ani hutnění, ale mohli jsme to nechat volně sednout.

S výkopovými pracemi nad cestou jsme začali již 2 víkendy v předstihu. Nechtěli jsme na tuto činnost totiž čerpat dovolenou. Na 2 víkendy se z nás stala parta kopáčů, kteří ve velmi horkém počasí kopali do hloubky 130 cm přibližně 60 metrů trasy. Kopat se dalo buď brzy ráno od 5 hodin do 13 nebo pak večer od 17 hodin do tmy. Když teď zpětně na to vzpomínám, tak to byl jedinečný zážitek plný mužské energie ;-)

Po dokončení těchto ručních prací ihned nastoupila firma na protlaky, aby vyvrtala díry pro průchod potrubí pod dvěma cestami v celkové délce 23 metrů.

Video, jak vypadá realizace protlaku pod cestouSoučasně s protlaky nastoupil na plac bagrista. Vybagrování celých 370 metrů (mimo ruční výkopy a protlaky pod cestou) mu trvalo 2 dny. Zasypání pak 1 den. Společně s výkopy začala s prací i stavební firma. Během 3 dnů, tak bylo vše vykopané, položené a připravené pro zásyp. Poté jsme již zase nastoupili my. Kritické místa se obsypaly pískem, ostatní se do výše 30 cm zasypalo pěknou hlínou bez kamení. Na to se položila výstražná fólie a ta se přihodila další hlínou, aby nám ji vítr neodnes. Následující den vše zasypal bagrista. Od začátku do konce to trvalo týden. Jediným důkazem naší práce se tak stalo pouze několik poklopů vodovodního řádu. :)
Zamyšlení nad náklady za výkopové práce

Celkové náklady za výkopové práce výkopu o délce 370 metrů se vyšplhaly společně s protlaky přibližně na 50 000 Kč. Když to srovnáme s cenovou nabídkou stavebních firem, kde stály výkopové práce přibližně 300 000 Kč, tak nám zůstane rozum stát. Chabým argumentem všech firem bylo, že tato cena odpovídá průměrně roční ceně. Když totiž kopou do hloubky 130 cm v prosinci nebo v březnu, tak mokrá zemina často padá. Při takovém počasí se musí za bagrem ihned pokládat potrubí. Jinak se z toho prý nevyhrabete. Osobně bych spíše očekával variabilnější cenu odpovídající počasí.

Jednoduché doporučení tedy zní: výkopové práce vždy realizujte sami a provádějte je v suchém období (ideálně v létě).


Dělení nákladů podle účasti na svépomocné činnosti

Nyní se podívejme v detailu na rozúčtování konečných nákladů mezi všechny spolu investory. Na celkových nákladech se podílelo celkově 6 rodin, k tomu se pracovně angažovala ještě 7. rodina. Ta se bude na vodovodní řád připojovat v budoucnosti. Při celkových nákladech by mohlo někoho napadnout, že spravedlivá cena na jednu rodinu by měla být: 370 000 Kč / 6 rodin = 61 666 Kč, respektive 370 000 Kč/ 7 po připojení sedmé rodiny. Byla by to samozřejmě pravda. Ovšem pouze za předpokladu, kdy by celá dodávka (včetně dokumentace) byla realizována na klíč. Při dodávce na klíč by cena na jednu rodinu vyšla na 640 000 Kč / 6 = 106 666 Kč. Tedy téměř o 75% více.

V případě naší maximálně svépomocné výstavby se měla celá věc trošku jinak. Členové jednotlivých rodin pomohli s pracemi v maximální možné míře. Z logiky věci i obvyklého lidského chování (kdy v daný okamžik má každý odlišné životní priority) však vyplývá, že absolutní časový příspěvek každé z rodin byl velice rozdílný. Ve výsledku příspěvky jednotlivých rodin vypadaly takto:
 • rodina 1 - 20 hodin
 • rodina 2 - 13 hodin
 • rodina 3 - 26 hodin
 • rodina 4 - 146 hodin
 • rodina 5 - 8 hodin
 • rodina 6 - 30 hodin
 • rodina 7 - 111 hodin

Z uvedeného je patrné, že rozdíly byly opravdu markantní. Po vzájemné diskusi jsme došli k závěru, že jednotlivé svépomocné hodiny budou oceněny přátelskou hodinovou sazbou 150 Kč/hod., což je hodinová sazby odvozená z průměrné mzdy v ČR. A tyto peníze budou rozpočítány do jednotlivých podílů všech rodiny. Jinými slovy průměrná cena na jednu rodinu sice vychází 61 666 Kč. Skutečná cena se bude pro každou rodinu ovšem lišit a bude buď vyšší nebo nižší, než je průměrná cena. Po přepočtu přes odpracované hodiny vyšly náklady pro jednotlivé rodiny následující:
 • rodina 1 - 64 514 Kč
 • rodina 2 - 65 564 Kč
 • rodina 3 - 63 614 Kč
 • rodina 4 - 45 614 Kč
 • rodina 5 - 66 314 Kč
 • rodina 6 - 63 014 Kč

Jakmile se připojí i 7. rodina, tak každá ze 6 původních rodin dostane vráceno zpět 7266 Kč. Celkové náklady na vodovod pak vyjdou takto:
 • rodina 1 - 57 248 Kč
 • rodina 2 - 58 298 Kč
 • rodina 3 - 56 348 Kč
 • rodina 4 - 38 348 Kč
 • rodina 5 - 59 048 Kč
 • rodina 6 - 43 598 Kč


Připojení dalších domů na vodovodní řád 

Pokud by se k vodovodu připojovala v budoucnu 8., 9., 10. nebo další rodina, tak se postupně budou vracet peníze všem dřívějším investorům. Hlavní otázka pro nás pouze zní, jestli budou platit podle ceníku svépomocného nebo podle ceníku stavební firmy. To je na zvážení. Z našeho pohledu se jedná o nejvíce spravedlivý systém, na který jsme doposud přišli.

V tomto ohledu jsou proti tomu současné zákony. Ty požadují po investorech, aby umožnili komukoliv připojit se na jimi zbudované inženýrské sítě zdarma. Osobně chápu, že se v případě obcí jedná o oprávněný požadavek. U soukromých investic to ovšem hraničí s neetickým obohacováním. I proto se to v praxi řeší tak, že se sice připojení umožní zdarma. Za věcné břemeno k pozemku, přes který se nový účastník připojuje, se ale naúčtuje odpovídající částka. Tím se vlk nažere a koza zůstane celá. Ach jo, proč to v ČR nejde po dobrém... 


Kolik jsme nakonec ušetřili?

Když srovnáme konečnou cenu jednotlivých rodin s průměrnou cenou na klíč - 106 666 Kč, tak vidíme, že i ta nejméně angažovaná rodina ušetřila 40 000 Kč. 

Ještě zajímavější je přepočet absolutní úspory na odpracované svépomocné hodiny. Celková úspora na částečné práci svépomocí byla 640 000 - 370 000 Kč = 270 000 Kč. Celkem bylo odpracováno 350 hodin. Hodinová sazba každého člověka tak vychází na neuvěřitelných 770 Kč / hodinu čistého! To už by mělo stát za námahu 99% české populace. Přece jenom 130 000 Kč čistého měsíčně vydělávají jen ti vyvolení.

Někoho by mohlo napadnout, že ten kdo na tom odpracoval nejvíce hodin ve svépomocném módu, je na tom nejlépe. Ano, je to pravda v absolutním vyjádření. Obzvláště, pokud by v práci vydělával méně, než je 150 Kč/hod. čistého.  Vezmu-li to ovšem optikou úspory versus pracovní nasazení, tak na tom nejvíce vydělal ten, kdo pracoval nejméně. Například rodina 5 ušetřila 40 000 Kč, její příslušníci ovšem odpracovali jen 8 hodin. Z toho vyplývá, že za každou odpracovanou hodinu pracovník vydělal 5000 Kč/hod. čistého. A naopak o nejmenším výdělku lze hovořit u nejvíce angažované rodiny. Ta v důsledku ušetřila 61 000 Kč za odpracovaných 146 hodin, což je 417 Kč/hod. čistého.

Při realizaci vodovodního řádu jsem se několikrát setkal s podivnými poznámkami, jestli jsme normální, dělat to v dnešní době sami. Proč nenecháme vše udělat firmu, že to je přece lepší. Myslím, že z kalkulací je jasné, že tito lidé vůbec neumí myslet ekonomicky. Raději si na podobné akce naberou úvěry, vše si ještě více prodraží a pak roky nebo desetiletí splácejí. A toto platí pro fyzické osoby i obce. Ani se nedivím, že meziročně roste svépomocné stavění o 30%


Napsal: Michal Martoch

10 komentářů:

 1. Proč jste tu hodinovku násobili průměrnou mzdou v ČR místo těmi 770Kč?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Protože cohousing je o vzájemné pomoci a průměrná mzda nám přišla dostatečně motivační i kompenzační pro všechny. Když bychom to začali dělat tržně, tak se z nás stanou tvrdí podnikatelé a týmový nebo přátelský duch se velice rychle vytratí ;-)

   Vymazat
 2. Zvažovali jste sdílení elektrické přípojky a vlastni rozuctovani elektřiny....popřípadě centrální vytop ?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Zdravím,
   zvažovali, ale jen krátce. Nevychází to příliš ekonomicky. Sdílené přípojky znamenají více elektřiny a také rozvody na naše vlastní náklady. Toto instaloval ČEZ za 12500 Kč na jeden pozemek. Co se týče výtopny, tak s ohledem na charakter domů nízkoenergetické až pasivní by se extra budova s rozvody tepla nevyplatila.

   Vymazat
 3. Ahoj,

  proč jste se hned nerozhodli pro vrtání ? Byli by jste za podobnou cenu ihned soběstační.

  Zdraví Karel V.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ahoj,

   co myslíš? Vrtání studny?

   Pro jednu rodinu je studna ok, ale pro 10 rodin to je již docela riziko (znečištění, vyschnutí, atd.)

   Vymazat
  2. Moje "soběstačná" představa je brát vodu ze studny pouze na pití, vaření a mytí nádobí, pak by měla spotřeba radikálně klesnout. Vše ostatní - mytí, praní prádla a případně i splachování řešit dešťovou vodou ze zásobníku. Znečištění - to je otázka pro hydrogeologa, blízkost obydlených míst může být problém.

   Vymazat
 4. Dobrý den,
  dekuji za velmi uzutecny clanek, nas nyni ceka 125 m vodovodniho radu, sousedi se nepridaji, maji studny, my budeme zasitovavat tri nase pozemky, ze kterych pak musime dva prodat ( pan prodaval uzemi pouze vcelku). Zatim jsme pořád ve fázi výběru projektantske firmy, kalkulaci máme od dvou a obe jsou dost vysoké. Muzu se zeptat, za kolik jste poridil projektovou dokumentaci k uzemnimu rizeni,k stavebnimu povolení a k pripojkam? Pripadne - ktera firma vam delala projekt? Inzenyrskou cinnost ( lidove receno vyrizovani vseho) jste si delal sam, nebo vyrizovala projektova firma? Dekuji.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Tehdy jsme platili asi 40 000 Kč za vodovodní řád a cca 3000 Kč za každou přípojku, bylo jich celkem 6. Inženýring jsme si dělali sami. Myslím, že řešili jen koordinované stanovisko, jinak nic dalšího.

   Vymazat
 5. Dobrý den,
  mohu se zeptat jak to máte vymyšlenu s financováním při připojení dalších domů.
  Musíme řešit také prodloužení vodovodního řádu (cca 160m) ale před námi je několik pozemků, jejichž vlastníci se zatím napojovat nechtějí a musíme to tedy financovat sami.
  Nevím jak to chodí u vás ale u nás se potom vodovod musí předat bezplatně obci respektive vodárně která ho spravuje, a těžko pak asi ovlivním jestli se tyto pozemky později na něj napojí v podstatě zadarmo

  Honza

  OdpovědětVymazat