3. 6. 2014

Termíny setkání cohousingu 9 Pramenů 2014/2015

Po výborné zkušenosti s naplánováním termínů setkání členů cohousingu 9 Pramenů na jeden rok dopředu (sezóna 2013/2014) jsme si opět stanovili termíny setkání na další období 2014/2015. Současně jsme nedávno vedle jednodenních setkání zavedli také pravidelné čtvrteční hodinové Skype telekonference, jenž se ukázaly jako velice přínosné. Co nás k tomu vedlo, se dozvíte v tomto článku.

Pravidelné měsíční jednodenní setkávání považujeme u vznikajícího cohousingu za klíčové. Lidé se potkají a mohou navazovat či prohlubovat vztahy. O to důležitější je to v případě, kdy některé rodiny nebydlí v lokalitě cohousingu, ale dojíždějí ze svého současného bydliště. Bez pravidelných setkání by se totiž vznikající cohousing rychle rozpadl. Situace je samozřejmě jiná u plně funkčních cohousingů, kdy v něm všichni již bydlí. V takové situaci ale zatím nejsme a ještě několik let nebudeme. 

Co by mělo být předmětem osobních setkání?

Nejdříve jsme si mysleli, že pravidelné setkání je ideální čas pro rozebrání všech důležitých administrativních, stavebních, provozních či osobních věcí. Po několika setkáních jsme ovšem zjistili, že čas setkání (1 den) je natolik krátký, že jednak nestihneme nic pořádně probrat a současně není ani prostor pro prohlubování vztahů. Výsledkem byl spíše pocit, že to nefunguje podle našich představ.

Jako řešení jsme tedy zavedli pravidelné týdenní hodinové Skype telekonference (čtvrtek 21:00 - 22:00, až jsou uspané všechny děti). Jejich cílem je probrat všechny možné administrativní, technické, provozní, osobní a jiné záležitosti, jenž nesnesou odkladu a na setkáních by nás obtěžovaly. Jeden z nás vždy telekonferenci moderuje a to tak, aby dostali všichni zúčastnění prostor pro vyjádření. Po 4 měsících se ukazuje, že Skype telekonference mají pro skupinu velkou přidanou hodnotu a v kombinaci s osobními setkáními nám dávají možnost vyřešit vše potřebné a současně vytvářet a zlepšovat naše vztahy. Vřele je tedy doporučujeme při zakládání jakéhokoliv komunitního bydlení.


Termíny setkání cohousingu 9 Pramenů pro rok 2014/2015

 • 5.7.2014
 • 9.8.2014 - neveřejné (svatba Jany a Marka)
 • 20.9.2014
 • 18.10.2014 
 • 22.11.2014
 • 13.12.2014
 • 17.1.2015
 • 14.2.2015
 • 14.3.2015
 • 18.4.2015
 • 16.5.2015
 • 13.6.2015
Všechny termíny setkání mimo neveřejné jsou otevřeny také pro zájemci o bydlení v cohousingu 9 Pramenů. Ti se mohou zúčastnit po dohodě na email info@9pramenu.cz

Napsal: Michal Martoch


Žádné komentáře:

Okomentovat